MENU

Faculty
W
A B C D F G H L M N P Q S T W X Y Z
Name/Contact Title/Interests
WANG Guannan

wangguannan@bjmu.edu

Master, Lecturer
WANG Dongyu

Wangdongyu@bjmu.edu.cn

Bachelor, Associate Professor
WU Jiayin

83229078@qq.com

Master, Lecturer
WANG Yue

bywangyue@163.com

Master, Professor
WANG Yue

wangyues@bjmu.edu.cn 010-82801298 Yi Fu Building, Room 602

PhD, Professor Doctor-Patient Relationship, Health Policy, Health Law
WANG Jing

wang_jing@bjmu.edu.cn 010-82801408 Yi Fu Building, Room 819

PhD, Lecturer Medical Image Processing; Artificial Intelligence
WANG Shuxin

wangshuxin@bjmu.edu.cn 010-82802819 Department of Physical Education and Health, Room 202

Bachelor, Associate Professor Sports Training
WANG Mei

Wangmei@bjmu.edu.cn 010-82802805 Department of Physical Education and Health, Room 103

Master, Associate Professor The sports education
WAN Li

wanli@bjmu.edu.cn 010-82802102 Gymnasium, Floor 1, Meeting Room

Master, Lecturer Physical education
WANG Luman

wangluman@bjmu.edu.cn 010-82801408 Yi Fu Building, Room 819

PhD, Lecturer Machine Learning and Artificial Intelligence
WU Zhaoxia

wuzhaoxia@bjmu.edu.cn 010-82805316 Yi Fu Building, Room 707

Master, Associate Professor Applied Linguistics, Cross-Cultural Translation, Medical History